Mål: 1207-08, 1208-08, 1209-08, 1210-08, 1211-08, 1212-08, 1213-08, 1214-08, 1215-08, 1217-08, 1218-08, 1219-08, 1220-08, 1221-08, 1805-08, 1806-08

Dom eller beslut

Fråga om den som sagt upp sitt konto hos ett värdepapperinstitut omfattas av investerarskydd i fråga om medel som ännu inte har återbetalats vid den senare tidpunkt då institutet försattes i konkurs.