Mål: 1821-07

Dom eller beslut

Fråga om bygglov krävs för uppförande av altan.