Mål: 1789-08

Dom eller beslut

Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen.