Mål: 5845-07

Dom eller beslut

Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftlig tentamen medfört ett hjälpmedel som studenten måste ha varit medveten var otillåtet.