Mål: 3631--3633-10

Dom eller beslut

Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader avseende kraftanläggningens drift. Inkomsttaxering 1999–2001.