Mål: 678-11

Dom eller beslut

Frågan i målet är om återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen utgör skattepliktig intäkt.