Mål: 1801--1803-11

Dom eller beslut

Om återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen utgör skattepliktig intäkt.