Mål: 1711-11

Dom eller beslut

Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när avsikten redan vid förvärvet varit att kort tid därefter riva byggnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.