Mål: 7136-10

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.