Mål: 1817-09, 2104-09, 2106-09

Dom eller beslut

Ansökan om resning i Kammarrätts domar avseende beskattning enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och inkomstskattelagen (1999:1229), samt avvisning av överklagande såsom för sent inkommet.