Mål: 4973-08

Dom eller beslut

Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande avbidrag till hjälp- och intresseorganisationer.