Mål: 4033-09, 4034-09

Dom eller beslut

Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 2005.