Mål: 242-11

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare.