Mål: 7299-10

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare.