Mål: 4686-10

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare.