Mål: 5472-10

Dom eller beslut

Vilken betydelse föräldraansvaret enligt föräldrabalken har för rätten till personlig assistans för en gravt funktionshindrad treåring.