Mål: 7217-09

Dom eller beslut

En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.