Mål: 2898-10

Dom eller beslut

Prövningstillstånd i kammarrätten. Ersättning för kostnader av sjukvård i annat EES/EU-land.