Mål: 6963-09

Dom eller beslut

Fråga om Försäkringskassan vid beslut om aktivitetsstöd kan frångå en arbetslöshetskassas uppgift om ersättningsbeloppets storlek. Prövningstillstånd i kammarrätt.