Mål: 104-10

Dom eller beslut

Fråga om en försäkrad som sjukanmält sig efter ett tillfälligt arbete, uppfyller kraven att vara arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen samt beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten.