Mål: 5266-10

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar förelegat för att en kommun ska vara skyldig att ge bistånd på grund av sitt yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.