Mål: 7538-10

Dom eller beslut

Fråga om man för att erhålla försörjningsstöd måste sälja sin andel i en fritidsfastighet där det finns annan person med nyttjanderätt. Prövningstillstånd i kammarrätten.