Mål: 3211-11

Dom eller beslut

Fråga om omfattningen av socialnämndens utredningsskyldighet inför beslut om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.