Mål: 4856-09

Dom eller beslut

Rättsprövning angående överklagande av Statens jordbruksverks beslut i fråga om fördelning av intäkter för upplåtelse av rätt till fiske.