Mål: 1322-11

Dom eller beslut

Överklagande i fråga om ändring genom tillägg i detaljplan för Rörsundsviken II, del av Velamsund Dp 85 avseende Velamsund 1:2, 1:87 och 1:88 i Nacka kommun.