Mål: 4371-11

Dom eller beslut

Fråga om detaljplan, bygge av bostadsrätter och idrottshall för fastigheten Sädesärlan 6 på Östermalm.