Mål: 1964-11

Dom eller beslut

Rättsprövning angående överklagande av Energimarknadsinspektionens vid Statens energimyndighet beslut avseende dels nätkoncession för linje 40 kV, dels nätkoncession för linje 130 kV på sträckan Tibro – Korsberga, Västra Götalands län.