Mål: 395-11

Dom eller beslut

Detaljplan för byggande av bostäder på fht. Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl, Veberga II, Tjörns kommun