Mål: 1655-11

Dom eller beslut

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen 1997:857 för en 400 kV ledning mellan Stenkullen och Lindome inom Härryda, Lerums och Mölndals kommuner i Västa Götalands län.