Mål: 4415-10

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende detaljplan för fht. Såningsmannen 7 och 8 i stadsdelen Gamla Enskede, Stockholms kommun.