Mål: 1012-11

Dom eller beslut

Rättsprövning angående bildande av Norra Transtrandsfjällens naturreservat i Malung-Sälens kommun; inhibition.