Mål: 962-11

Dom eller beslut

Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 2, Tyresö kommun; yrkande om inhibition.