Mål: 710-11

Dom eller beslut

Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 1, Tyresö kommun; yrkande om inhibition.