Mål: 7050-10

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för Norra Djurgårdsstaden västra, Norra Djurgården 1:1,1 samt Hjorthagen 1:2,1 och 1:2, Karantänen 1 och 2 samt Ängsbotten 5, 7 och 8 inom Hjorthagen; inhibition.