Mål: 727-11

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m.fl. i stadsdelen Ulvsunda i Stockholm, Stockholms kommun.