Mål: 215-11

Dom eller beslut

I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av det slaget att det rör civila rättigheter och skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.