Mål: 4299-09

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för trafikplats Södertörnsleden/Huddingevägen inom kommundelarna Flemingsberg, Sjödalen och Fullersta.