Mål: 591-09

Dom eller beslut

Rättsprövning; öppnande av Stora Brännbovägen för genomfartstrafik med bil mellan Uppsalavägen och Mjölnarvägen.