Mål: 249-11

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning; detaljplan för fht. Casablanca 1 m.fl, Värtapiren, i Stockholm.