Mål: 7451-09

Dom eller beslut

Regeringens beslut om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet; Förbifart Stockholm; Brister i MKB m.m.