Mål: 1107-10, 2069-10

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende överklaganden av Banverkets beslut att fastställa järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad av Godsstråket genom Bergslagen, sträckan Motala – Norrsten, Motala kommun, Östergötlands län och överklagande i fråga om detaljplan för utbyggnad av järnvägen till dubbelspår genom Motala stad, delen Broarna över Göta kanal, Motala ström m.m., Motala kommun.