Mål: 227-11

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende överklagande i fråga om detaljplan för Skogsö 12:1 m.fl. Sune Carlssons båtvarv, Saltsjöbaden, Nacka kommun.