Mål: 5298-10

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 m.fl. i Lysekils kommun.