Mål: 540-11

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för nya bostadstomter i Sjöviken, del av Härnö-Solum 1:3 i Härnösands kommun.