Mål: 7604-10

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för del av Tollare, fht. Tollare 1:160 m.fl., delplan 1 A, Tollare Träskväg i Boo, Nacka kommun.