Mål: 3085-09

Dom eller beslut

Rättsprövning. Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet i Stockholm, Stockholms kommun.