Mål: 5959-09

Dom eller beslut

Rättsprövning rörande detaljplan för del av Fågelbro 1:4 m.fl., Ekbacken, Värmdö kommun.