Mål: 5844-09

Dom eller beslut

Rättsprövning, upphävande av strandskydd för fastighetena Frösunda 4:1 m.fl. Håbo kommun.