Mål: 6813-10

Dom eller beslut

Rättsprövning. Fråga om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för Frösundavik 1, Håbo, Håbo kommun