Mål: 4870-10

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende detaljplan för del av Grusåsen 1:1, Tallhöjden, Södertälje kommun.